False

Massive lugtproblemer på Lolland

Installation af Sulfinizer

Hos Lolland Forsyning har man gennem længere tid haft store udfordringer med lugtgener fra en pumpestation til stor gene for naboerne. Selvom forsyningen har forsøgt med alle midler, som fx kemi, lys og dykkede rør, at komme lugten til livs, har naboerne i området fortsat været generet af lugten.

Lolland Forsyning henvendte sig derfor til EnviDan, som foreslog at installere Sulfinizer i forbindelse med pumpestationen. Driftsleder Brian Rasmussen fra Lolland læste om løsningen og besøgte et Sulfinizer-anlæg i Sverige, og forsyningen besluttede herefter at prøve, om det kunne være løsningen på problemet.

Fordelen ved muslingefiltret fra Sulfinizer er muslingeskallerne er et naturmateriale, som kan samles op i milliardvis på de danske strande, og som kræver minimal forarbejdning, før de kan benyttes. De eneste værdiressourcer, som forbruges, er spulevand til filteret samt el til ventilation.  

Det leverede filter er et enkelt Sulfinizer-motormodul, som suger luften fra pumpesump og tilløbsledning igennem filtermaterialet af muslingeskaller. Modulet, som er 2 meter i diameter og har en total højde (inkl. ventilator) på 2,7 meter, er gravet 1 meter ned i terrænet. El hentes fra pumpestationen og vandet kommer fra det lokale vandværk. Der bruges kun ca. 26l. i døgnet og skyllevandet ledes retur til pumpesumpen. Sulfinizer blev leveret færdigmonteret fra fabrik og skulle blot tilsluttes de eksterne forsyninger (el, vand, afløb og ventilationsrør) inden det var fuldt funktionsdygtigt. Lolland Forsyning har desuden har valgt at få styringen af vandventil og sugeren op i deres SRO, så de kan se og styre systemerne hjemmefra. 

Allerede efter få timer indtrådte en mærkbar reduktion af svovlbrintelugten og i løbet af et par dage blev der målt fuld tilbageholdelse af svovlbrinten.

Sulfinizer blev installeret på Lolland i november 2021, og indtil videre er resultaterne som sagt gode. Brian Rasmussen fortæller: ”Vi har stor forståelse for frustrationen hos naboerne til pumpestationen, og vi har virkelig forsøgt alt for at fjerne lugten. Derfor er vi rigtig glade for, at det nu ser ud til, at vi har fundet en løsning, der virker. Som det ser ud lige nu, er lugtgenerne forsvundet efter installation af filtret, og vi tror på, at det varer ved.” Lige nu er Brian og hans folk i gang med at lave forsøg med filtret, hvor de ændrer på luftmængden i filtret, for at se om det ændrer på lugten. Ønsket er at finde den helt rigtige balance, hvor der fjernes så meget luft som muligt uden at det giver gennemslag af svovlbrinten.

Hos Lolland Forsyning har man ikke hidtil oplevet problemer med korrosion som konsekvens af svovlbrintedannelse i spildevandssystemet, men Brian er ikke i tvivl om, at der fremover vil blive behov for at installere flere filtre. Dem der siger, at de ikke har svovlbrinteproblemer, de har bare endnu ikke konstateret eller erkendt det, for det har alle der flytter spildevand, og med de lange pumpestrækninger vi har i dag, bliver problemet kun større med tiden. Derfor håber jeg også rigtig meget, at vi nu har fundet en holdbar løsning.” slutter Brian.