False

Hvem står bag Sulfinizer?

Landets forsyninger kæmper med stigende svovlbrinteproblemer i kloaksystemet. EnviDan og Aarhus Vand er derfor gået sammen i firmaet Sulfinizer, hvor de har udviklet et bæredygtigt filter med muslingeskaller, der løser problemet uden brug af kemikalier.

Problemet med svovlbrinte er hidtil blevet imødekommet ved, enten at tilsætte spildevandet kemikalier som fjerner/reducerer mængden af svovlbrinte, etablere ledningsstræk af offerbeton eller ved at installere luftfiltre, hovedsagelig baseret på aktivt kul. Fælles for disse løsninger er, at der anvendes stoffer/kemikalier som ikke kan betragtes som bæredygtige, er fordyrende og giver problematikker i arbejdsmiljøet i forhold til kemikaliehåndtering mv. 

I samarbejde med PBJ-Miljø A/S, har Aarhus Vand og EnviDan derfor, de sidste par år, arbejdet målrettet på at udvikle et bæredygtigt alternativ til de gængse bekæmpelsesmetoder, der baserer sig på anvendelsen af calciums positive indvirkning på den upopulære svovlbrinte.

Løsningen er at anvende de bæredygtige muslingeskaller og både EnviDan og Aarhus Vand ser et stort potentiale i at udbrede muslingefiltret til den øvrige vandbranche, hvilket er baggrunden for, at løsningen nu forhandles gennem den fælles virksomhed Sulfinizer.

Fordi løsningen er udviklet i et innovativt samarbejde mellem Aarhus Vand og EnviDan, er det oplagt, at vi nu udbreder den i branchen sammen. Gevinsten for Aarhus Vand er, at samarbejdet løser en konkret og aktuel udfordring i forsyningen, samtidig med at Sulfinizer leverer et produkt som hjælper hele branchen.

For EnviDan betyder udviklingen af Sulfinizer, at man får endnu et fantastisk produkt på hylden, som der er stor interesse for, ikke bare i Danmark, men også længere ude i verden.

 

 

EnviDan og Aarhus Vand står bag Sulfinizer