False

Fjern svovlbrinte med Sulfinizer

Filtret til at fjerne svovlbrinte er et luftfilter baseret på et filtermedie af muslingeskaller, som hovedsagelig består af calcium, hvor svovlbrinte i spildevandet uskadeliggøres ved hjælp af muslingeskallerne. Filteret bygger på en kendt kemisk proces, men meget lidt udbredt teknologi, hvor et kalkholdigt materiale bruges som aktivstof til omdannelse af svovlbrinte til tungtopløselig og uproblematisk gips.

I det kontrollerede filtermiljø fjernes svovlbrinten ved, at den ventileres gennem muslingeskallerne og indgår i en hurtigt reagerende kemisk proces med muslingeskallerne samt mere langsommelige biologiske processer. 

I begge processer dannes gips, og derved fjernes svovlbrinten fra systemet. I de sideløbende biologiske processer minimeres endvidere generne fra mange andre ildelugtende stoffer i spildevandet. 

Muslingeskallerne er et naturmateriale, som kan samles op i milliardvis på de danske strande, og de kræver minimal forarbejdning, før de kan benyttes. De eneste værdiressourcer, som forbruges, er spulevand til filteret samt el til ventilation.  Løsningen er derfor det bæredygtige alternativ, som branchen har efterspurgt, og vil kunne gøre en forskel får både miljø og spildevandssystemer i Danmark, så vi sammen kan bekæmpe de stigende svovlbrinteproblemer.

Udover det bæredygtige materiale, udmærker filtret fra Sulfinizer sig ved at have lave driftsudgifter, lang levetid og et lavt vedligeholdelsesbehov. Skallerne tåler fugt og de er meget robuste over for de store belastningsvariationer, der typisk er i svovlbrintekoncentrationen i spildevandssystemer.  

 

Modulopbygget svovlbrintebekæmpelse

Det filter, der fjerner svovlbrinte, opbygges af et antal standardmoduler som serie- eller parallelforbindes, afhængig af svovlbrintekoncentration og -mængde. Modulopbygningen gør filtersystemet meget fleksibelt, da antallet af moduler kan ændres hvis svovlbrinteudviklingen i spildevandssystemet ændrer sig, f.eks. som følge af separering eller strømpeforing af delstrækninger. 

Modulerne er præfabrikerede standardvarer, hvilket er med til at holde pris samt leverings- og installationstid på et minimum. Ved at opdele filterkapaciteten på flere separate moduler kan den fysiske størrelse af det enkelte modul reduceres til et grundplan på blot 3 m2. Den svovlbrinteholdige ventilationsluft trækkes igennem modulerne med en og samme ventilator, så der skal ikke ændres på den elektriske installation hvis antallet af moduler ønskes ændret. Hvis antallet af moduler ønskes ændret, skal der dermed ikke ændres på den elektriske installation.

CASE: Muslingefilter ved Trankjær Pumpestation

Se processen for bekæmpelse af svovlbrinte forklaret i kort video


Se, hvordan svovlbrinten neutraliseres i muslingefiltret. Her forklaret på det store muslingefilter
ved Tranekær Pumpestation. Det filter, der nu er moduliseret og sælges af Sulfinizer.