False

EnviDan og Aarhus Vand udvikler bæredygtig løsning til afhjælpning af svovlbrinteproblemer i kloaksystemet

16-02-2022

Landets vandselskaber kæmper med stigende svovlbrinteproblemer i kloaksystemet. EnviDan og Aarhus Vand er derfor gået sammen i firmaet Sulfinizer, hvor de har udviklet et bæredygtigt filter med muslingeskaller, der løser problemet uden brug af kemikalier.

Svovlbrinte er en giftig, ildelugtende og korrosiv gas. Når der dannes svovlbrinte i kloaksystemet, giver det en lugt af rådne æg, som generer beboere og besøgende i nærheden af renseanlæg og andre steder, hvor svovlbrinten siver ud. Svovlbrinte har desuden den uheldige egenskab, at den tærer betonen i kloakinfrastrukturen, som derfor får en langt kortere levetid. Paradoksalt nok er problemet stigende, fordi vandselskaberne er blevet dygtigere til at holde kloaksystemet tæt. I takt med, at det regner mere og kraftigere på grund af klimaforandringerne, adskiller vandselskaberne nemlig i stor stil regnvand og spildevand i nye, separate rør. Det betyder, at regnvandet ikke længere fortynder spildevandet, hvilket øger koncentrationen af spildevandssammensætningen, og det giver et lavere flow i kloaksystemet. Samtidig har selskaberne kloakeret store dele af landområderne og centraliseret kloakeringen ved at nedlægge mindre og urentable renseanlæg. Begge dele betyder længere rørføringer og dermed længere opholdstider for spildevandet i rørene. Det er ideelle betingelser for udvikling af svovlbrinte.

Løsning baseret på 100 procent naturprodukt
Problemet bliver de fleste steder løst ved tilsætning af kemikalier til spildevandet, men det er hverken miljømæssigt eller arbejdsmiljømæssigt nogen god idé. Det er baggrunden for, at miljøvirksomheden EnviDan sammen med vandselskabet Aarhus Vand har dannet firmaet Sulfinizer, hvor de sammen med PBJ-Miljø har udviklet en løsning, der er klimavenlig, fjerner lugtproblemet, og som modvirker korrosion i kloakinfrastrukturen.

Løsningen baserer sig på anvendelsen af calciums positive indvirkning på svovlbrinte. Spildevandet ventileres igennem et nyudviklet filter af muslingeskaller, som hovedsagelig består af calcium, og som omdanner svovlbrinte til tungtopløselig og uproblematisk gips. Muslingeskallerne er et biologisk restprodukt fra fødevareproduktion. Som en bonus minimeres samtidig generne fra mange andre ildelugtende stoffer i spildevandet gennem en række sideløbende biologiske processer.

Fuldskalatests giver tro på fremtiden
Filteranlægget er testet på Viby Renseanlæg, hvor det har vist sig at have så god en effekt, at Aarhus Vand også har installeret tilsvarende anlæg i Mårslet og Tranbjerg. Dermed har selskabet opnået en højere driftssikkerhed, færre lugtgener og en bedre levetidsøkonomi. Anlægget er også en investering i et bedre vandmiljø, da man undgår brug af kemikalier. Både EnviDan og Aarhus Vand ser et stort forretningspotentiale i at udbrede muslingefiltret til den øvrige vandbranche, og det er baggrunden for, at løsningen nu forhandles gennem den fælles virksomhed Sulfinizer.

Om baggrunden for at gå ind i denne forretningsmodel siger Karsten Lumbye Jensen, CIO i Aarhus Vand:
”Løsningen er udviklet i et tæt samarbejde mellem Aarhus Vand og EnviDan, og derfor er det oplagt, at vi nu udbreder den i branchen sammen. Gevinsten for os er, at vi får løst en udfordring gennem samarbejdet, og vi får skabt en virksomhed, som hjælper branchen. På den måde får vi gevinster, som ikke bare er kroner og øre, men også er ny innovation.”

Morten Fjerbæk, CEO i EnviDan, er begejstret for Sulfinizer: ”Det er et fantastisk produkt, vi har udviklet i samarbejde med Aarhus Vand og PBJ – effektivt, enkelt og baseret på naturens egne materialer. Vi har allerede oplevet meget stor interesse for konceptet, ikke bare i Danmark, men også i Sverige og Norge, og jeg er sikker på, at det har potentiale, også udover det skandinaviske marked.”