False

Bæredygtig fjernelse af svovlbrinte

Modulopbygget filterløsning til fjernelse af svovlbrinte fra kloakken. Modulfilteret er en fleksibel, robust, kemikaliefri og billig metode til at bekæmpe svovlbrinteproblemer i vores spildevandssystemer.

Centralisering af spildevandsrensningen, kloakering af det åbne land samt separering af regn- og spildevand hjælper forsyningerne til en bedre rensning af spildevandet og en mere rentabel drift af renseanlæggene. Disse tiltag afstedkommer imidlertid et nyt problem med stærkt forøget svovlbrintedannelse i kloaksystemet.

De afledte omkostninger ved denne svovlbrintedannelse kan nemt overstige den ønskede effektiviseringsgevinst. Sulfinizer sætter ind overfor de stigende svovlbrinteproblemer, og løser dem på en måde, som ikke belaster hverken miljøet eller arbejdsmiljøet. 


Sulfinizer fjerner lugtproblemer for Lolland Forsyning

”Vi har stor forståelse for frustrationen hos naboerne til pumpestationen, og vi har virkelig
 forsøgt alt for at fjerne lugten. Derfor er vi rigtig glade for, at det nu ser ud til, at vi har fundet en løsning, der virker.
Som det ser ud lige nu, er lugtgenerne forsvundet efter installation af filtret, og vi tror på, at det varer ved.”


Driftsleder Brian Rasmussen, Lolland Forsyning


Se processen for fjernelse af svovlbrinte forklaret i kort video

 


Se, hvordan svovlbrinten neutraliseres i muslingefiltret. Her forklaret på det store muslingefilter
ved Tranekær Pumpestation. Det filter, der nu er moduliseret og sælges af Sulfinizer.


Aarhus Vand fjerner svovlbrinte

"Jeg må erkende, at hvor vi konstaterer svovlbrinte er der også risiko for at der opstår korrosion af vores betonledninger og -bygværker. Vi har i Aahus Vand set, hvordan nogle af vores bygværker, opført for mindre end 5 år siden, smuldrer og næsten er tæret væk pga. svovlbrinte, og nu skal renoveres for millionbeløb. I Aarhus Vand har vi et ønske om at undgå at tilsatte kemikalier til spildevandet for at undgå svovlbrinte. Vi er derfor i gang med at etablere filtre, hvor filtermaterialet er baseret på muslingeskaller.

De første filtre var meget store og blev opstillet på nogle af vores nedlagte renseanlæg hvor der var massive lugt og korrosionsproblemer. Nu er vi så gået videre, og opstiller det lille Sulfinizer modulfilter ved flere af vores oppumpningsbrønde. Muslingefiltrene har vist en overraskende god evne til at tilbageholde svovlbrinten, til stor glæde for vores arbejdsmiljø og for vores naboer som tidligere har været generet af lugten, og ikke mindst for vores økonomi, da vi med filtrene stopper nedbrydningen af vores betonanlæg."

Ole Pedersen, fagspecialist, Aarhus Vand


 


 

 

Aarhus Vand fjerner svovlbrinte

"Jeg må erkende, at hvor vi konstaterer svovlbrinte er der også risiko for at der opstår korrosion af vores betonledninger og -bygværker. Vi har i Aahus Vand set, hvordan nogle af vores bygværker, opført for mindre end 5 år siden, smuldrer og næsten er tæret væk pga. svovlbrinte, og nu skal renoveres for millionbeløb. I Aarhus Vand har vi et ønske om at undgå at tilsatte kemikalier til spildevandet for at undgå svovlbrinte. Vi er derfor i gang med at etablere filtre, hvor filtermaterialet er baseret på muslingeskaller.
 
De første filtre var meget store og blev opstillet på nogle af vores nedlagte renseanlæg hvor der var massive lugt og korrosionsproblemer. Nu er vi så gået videre, og opstiller det lille Sulfinizer modulfilter ved flere af vores oppumpningsbrønde. Muslingefiltrene har vist en overraskende god evne til at tilbageholde svovlbrinten, til stor glæde for vores arbejdsmiljø og for vores naboer som tidligere har været generet af lugten, og ikke mindst for vores økonomi, da vi med filtrene stopper nedbrydningen af vores betonanlæg."
 
Ole Pedersen, fagspecialist, Aarhus Vand